دانلود آهنگ آسمان چشم او آیینه ی کیست – نفرین – ورژن ۲ – از آرتوش

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی آسمان چشم او آینه کیست                            آن که چون آینه با من روبرو بوددرد و نفرین درد و نفرین بر سفر باد                          سرنوشت این جدایی دست او بود آه………………………………. گریه مکن که سرنوشت                       گر مرا از تو جدا کردعاقبت دلهای ما                          با غم هم آشنا کرد                      […]