دانلود آهنگ سراغی از ما نگیری نپرسی چه حالیم – بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون – من و بارون – از بابک جهانبخش و رضا صادقی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای بابک جهانبخش من و بارون سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالی امعیبی نداره میدونم باعث این جدایی امرفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنهنبودنم کنارتو حالتو بهتر بکنهلج کردم با خودم آخه حست به من عالی نبوداحساس من فرق داشت […]

دانلود آهنگ سراغی از ما نگیری نپرسی چه حالیم – بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نور چراغ تو خیابون – من و بارون – کنسرت – از بابک جهانبخش

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای بابک جهانبخش من و بارون “بابک جهانبخش”سراغی از ما نگیری نپرسی که چه حالی امعیبی نداره می دونم باعث این جدایی ام “رضا صادقی”رفتم شاید که رفتنم فکرتو کمتر بکنهنبودنم کنار تو حالتو بهتر بکنه “بابک جهانبخش”لج کردم با خودم آخه حست […]

دانلود آهنگ شب از پنجره بهم زل زده – بهم شک نکن اگرچه گمم – پناهم بده – از بابک جهانبخش

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای بابک جهانبخش پناهم بده شب از پنجره بهم زل زده بمون ماه من پناهم بده پناهم بده که بارون میادکه پرپر میشم تو دستای بادنترس از من و غروب نگاه یه کبریت بکش رو تاریکیابهم شک نکن اگرچه گممپناهم بده گل گندممتو […]

دانلود آهنگ میخوای بری نمیذارم آخه فقط تو رو دارم – تازگیا – از بابک جهانبخش

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای بابک جهانبخش تازگیا میخوای بری؟میخوای بری؟نمیذارم … نمیذارمآخه فقط تو رو دارمساده نشی … ساده نشیفکر نکنیدست از سرت بر می دارم…تازگیا ببخشیدا ببخشیداتازگیا حس می کنمیکی داره سد میذاره میون ماشاید اصلا درست میگهشما کجا و ما کجاببخشیدا تازگیاکارم شده خدا […]

دانلود آهنگ من و یاد تو روز و شب تار و چکه چکه بارون میباره – یاد تو – از بابک جهانبخش

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی لیست بقیه آهنگهای بابک جهانبخش یاد تو من و یاد تو و روز و شب تار و چکه چکهبارون می باره مثه هر شب و خیسه چشامبی تو قدم زنون فقط منم تو کوچه های شبکه میخونم برای تو از غصه و بغض صدام نفس […]