دانلود آهنگ مرا ببوس از حسن گل نراقی

دانلود از لینک مستقیم دانلود از لینک کمکی مرا ببوس مرا ببوس ,مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جستجوی سر نوشت در میان کوهها آن پیمان با قایقران ها گذشته از جان باید بگذشته ر طوفان به […]