ليست آهنگهاي سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ میشه پرنده باشی اما رها نباشی – حالا که آسمونم دنیای تازه ای نیست – پرنده – از معین و سیاوش قمیشی   دانلود آهنگ لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد از سیاوش قمیشی   دانلود آهنگ واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی – تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره […]

دانلود آهنگ میشه پرنده باشی اما رها نباشی – حالا که آسمونم دنیای تازه ای نیست – پرنده – از معین و سیاوش قمیشی

  دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی پرنده میشه پرنده باشی اما رها نباشیمیشه دلت بگیره اسیر غصه ها شیحالا که آسمونم دنیای تازه ای نیستاون وفت یه جا بشینی محو گذشته ها شی ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشیواسه یه مشت دونه اهلی آدما شیتو سایه ها بمونی درگیر […]

دانلود آهنگ واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی – تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره – از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی دلتنگی واسه پر کشیدن من ، خواستی آسمون نباشیحالا پرپر می زنم تا ، همیشه آسوده باشیدیگه نه غروب پاییز ، رو تن لخت خیابوننه به یاد تو نشستن زیر قطره های بارونواسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینهوقتی دلتنگی این خاک توی لحظه هام […]

دانلود آهنگ لای برگای کتابا دنبال خودت نگرد از سیاوش قمیشی

دانلود آهنگ از لینک مستقیم دانلود آهنگ از لینک کمکی دنبال خودت نگرد ﻻي ﺑﺮﮔﺎي ﻛﺘﺎﺑﺎ ، دﻧﺒﺎل ﺧﻮدت ﻧﮕﺮد ‫ﺗﻮ ﻏﺒـﺎرا ﺗﻮ ﺳﺮاﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدت ﻧﮕﺮد ‫ﮔﻢ ﻧﻜﻦ ﺧﻮدت رو ﺗﻮ دﻧﻴﺎي ﺗﺮدﻳﺪ دروغ ‫زﻳـﺮ آوار ﻧـﻘـﺎﺑـﺎ دﻧـﺒـﺎل ﺧـﻮدت ﻧـﮕـﺮد ‫ﺑﺎورش ﻛﻦ ﻣﻦ ﺗﺎزه رو ﺧﻮد ﺧﻮد ﺗﻮﺋﻪ ‫اون ﻏـﺮﻳﺒﻪ ﻛﻪ ﺑﻼي ﺟﻮن ﺗﻮ […]